Új Duna-híd Komáromnál

A napokban olvashattunk a hírekben, hogy lezajlott az új komáromi közúti Duna-híd statikus próbaterhelése 32 darab, egyenként 31,6 tonnás tehergépkocsival. A dinamikus próbaterhelés alkalmával két tehergépkocsi különböző sebességekkel haladt át a hídon, amely a kettéosztott város északi (Komárno, Szlovákia) és déli felét (Komárom, Magyarország) köti össze, méghozzá a városok belső részeit elkerülve. Az új híd alapkövét 2017 októberében tették le. Az útpálya 2019 végén ért össze a Duna fölött, mostanra teljesen megépült a szerkezet. Ha a tesztek kiértékelése során mindent rendben találnak, júniusban átadhatják a forgalomnak.

Az európai Copernicus földmegfigyelési program Sentinel-2 műholdpárosának adatbázisából két olyan képet választottunk, amelyek egyike még a hídépítés megkezdése előtt (2016-ban), a másik idén áprilisban, egy-egy felhőmentes tavaszi napon készült. A hamis színezésű műholdképek a csúszka elmozdításával könnyedén összehasonlíthatók.

(Képek: módosított Copernicus Sentinel adatok 2016, 2020 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

Feltűnik a kép nyugati részén (a bal oldalon) az új Duna-híd, amely a meglevő vasúti összekötő híd mellett épült fel. Kelet felé haladva a régi komáromi Duna-hidat, majd a folyam bal partján az északi irányból érkező Vág torkolatát láthatjuk. A városrészek a régi híd két hídfőjének környékét foglalják el. A négy év alatt történt változások nem csak a Duna fölött szembeötlőek, az új hidat kiszolgáló úthálózat kiépítése is nyomot hagyott a műholdképen.

Kapcsolódó linkek: