Jéghegy visszatérőben?

Legutóbb februárban látogattunk az antarktiszi Brunt-selfjéghez. Akkor Sentinel-1 és Sentinel-2 műholdas mérések alapján úgy tűnt, hogy hamarosan leválhat róla egy nagy darab, hogy a Weddell-tengerben jéghegyként keljen új életre. A selfjég a déli kontinens partjáról a tengerbe nyúló – vagyis a vízen úszó, de egyik oldalán még a parthoz rögzülő – jégtömeg. A tengerjárás, az apály és a dagály váltakozása időnként jéghegyeket választ le. A már várt esemény február 26-án meg is történt. Az 1270 km2 területű, vagyis Párizs és külvárosai területének mintegy másfélszeresét kitevő új jéghegy az A-74 jelölést kapta.

A nagy A-74 jéghegy és sok kisebb másik születése februárban, Sentinel-1 radarképeken. (Képek: módosított Copernicus Sentinel adatok 2021 / feldolgozás: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

Az óriási jéghegyet a keletkezése óta eltelt fél év során is figyelemmel kísérték műholdakkal. Egészen augusztus elejéig – az áramlásoknak köszönhetően – meglehetősen stabilan állt a keletkezési helye környékén. A sötét antarktiszi tél sem akadályozhatta meg a radaros elven működő Sentinel-1 holdak munkáját, hiszen azok aktív távérzékelést végeznek, a róluk lebocsátott radarjelek felszínről történő visszaverődését detektálják. Nincs tehát szükségük napfényre a leképezéshez, mint az optikai távérzékelő műholdaknak. A radarhullámokat ráadásul a felhőborítás sem zavarja. A jég és nyílt vízfelszín markánsan elkülönül az apertúraszintézises műholdradaros képeken.

A Sentinel-1 képekből összeállított alábbi animáció augusztus 9. és 18. között mutatja az A-74 mozgását. Az eddigi viszonylagos nyugalom véget ért, a jéghegy az erős keleti szél hatására elmozdult, és a Brunt-selfjég nyugati csücske körül elfordult. Mozgása déli irányban folytatódott. Ha az elfordulása a jelenleg tapasztalható irányban megy tovább, előfordulhat, hogy a mostaninál nagyobb lendülettel nekiütközik a selfjégnek. Az ütés ereje akár egy új, még nagyobb, kb. 1700 km2-es jéghegy leszakadásához vezethet, a kutatók által régóta figyelt – a műholdképeken is jól kivehető, észak–déli irányban húzódó – nagy repedés (Chasm 1) mentén. A selfjég vastagsága eléri a 150 m-t.

Még el sem igazán távolodott, de visszatérőben az A-74 jéghegy. Akár egy még nagyobb tábla leszakadását is előidézheti a Brunt-selfjégről. A képen fekete körrel bejelölték a brit Halley VI sarkvidéki kutatóállomás helyét. A nyolc összekapcsolt, talpakra helyezett egységből álló létesítményt 2012-ben állították fel, de 2017-ben – épp az instabilitás miatt – a táguló nagy repedéstől 20 km-re keletre, biztonságos helyre telepítették át.  (Képek: módosított Copernicus Sentinel adatok 2021 / feldolgozás: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

Kapcsolódó linkek: