A földmegfigyelési szektor helyzete Európában

A távérzékelési vállalkozásokat tömörítő európai nonprofit szervezet (European Association of Remote Sensing Companies, EARSC) nemrég publikálta az ágazat helyzetéről szóló, kétévente esedékes jelentését. Az átfogó, az ipari szereplők megkérdezésén alapuló felmérést 2017 első negyedévében végezték, így az adatok a tavalyi, 2016-os gazdasági évre vonatkoznak. Az EARSC most harmadszor végzett ilyen felmérést, az előző kettő a 2012-es és 2014-es évet vizsgálta. Mostanra tehát az eredményekből már bizonyos folyamatok, trendek is vizsgálhatók.

(A jelentés címlapképe: Airbus Defence and Space / EARSC)

Most a jelentés néhány érdekes megállapítását ismertetjük, de annak minden részletére természetesen nem tudunk kitérni. Az érdeklődők számára a főbb adatokat összefoglaló, 16 oldalas angol nyelvű dokumentum pdf formátumban hozzáférhető az EARSC honlapján.

A felméréshez az Európai Unió 28 tagállamában, valamint Norvégiában, Svájcban, Kanadában (mint az Európai Űrügynökség tagországaiban), továbbá Albániában, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában székhellyel rendelkező vállalkozásokat kerestek meg, szám szerint 726-ot. A válaszadók aránya 28%-os volt. (A jelentés összefoglalójában szereplő grafikon tanúsága szerint a Magyarországon megkeresett 8 földmegfigyeléssel foglalkozó szervezet közül senkitől nem érkezett válasz.)

Habár az aktív földmegfigyelési vállalkozások számát lehetetlen pontosan megállapítani, az EARSC becslése szerint Európában a számuk 460 körülire tehető. Összeszámlálásukhoz például szakmai konferenciák résztvevőinek munkahelyeit, sajtóinformációkat használnak, majd igyekeznek más forrásokból is ellenőrizni tényleges tevékenységüket, mielőtt felkerülnének a listára. A lista folyamatosan nő, de nem csak azért, mert egyre népszerűbbé válik a szakterület: felkerülni a listára könnyebb, mint lekerülni onnan. 2016 végén az EARSC nyilvántartásában 678 európai és 48 kanadai szervezet szerepelt, de ezek közül nem feltétlenül mindegyik aktív már. A vállalkozások tönkremehetnek, beszüntethetik tevékenységüket vagy összeolvadhatnak.

Ami piaci szereplőket illeti, az európai földmegfigyelési szektor igencsak szétaprózott. A cégek kétharmada mikrovállalkozás, vagyis 10-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat. Érdekes módon 2012 és 2014 óta a mikro-, kis- (50-nél kevesebb alkalmazott) és közepes (250-nél kevesebb alkalmazott) vállalkozások részaránya nagyjából állandó, 95% körüli maradt. Ezen belül viszont a mikrovállalkozások részaránya növekvő tendenciát mutat. Ez minden bizonnyal azzal hozható összefüggésbe, hogy a Copernicus program beindulásával megnövekedett az induló (start-up) vállalkozások száma. (Ennek a trendnek a behatóbb vizsgálatára az EARSC külön célzott felmérést tervez.) Bár a fenti besorolás az alkalmazottak létszámát veszi csak figyelembe, az árbevételek is elég jól korrelálnak ezzel. A szervezetek 80%-a magántulajdonú, részarányuk némileg növekedett a 2014-es 72%-ról. Ez az adat is összhangban van azzal, hogy a szektorra jellemzőek az alapító(k) tulajdonában levő induló vállalkozások. A földmegfigyelési cégek mindössze 5%-a esetében kizárólagos vagy többségi tulajdonos az állam vagy valamilyen közintézmény.

A felmérés során beérkezett válaszok alapján az európai és kanadai földmegfigyelési szektor több mint 7800 magasan képzett alkalmazottat foglalkoztat, összes éves árbevétele eléri az 1,247 milliárd eurót.

A jelentésben egyéb érdekességek mellett szó esik a bevételek növekedési trendjeiről, azok tematikus (alkalmazási típustól függő) megoszlásáról. A legtöbb bevételt a földmegfigyelési vállalkozásoknak a térképezéssel, földhasználattal, biztonsággal és mezőgazdasággal kapcsolatos munkák hozzák. A jövőre vonatkozó várakozások szerint folytatódik a szektornak az elmúlt évtizedben tapasztalt 10% körüli éves növekedése. A megkérdezettek a foglalkoztatás és az árbevétel növekedését várják, de érdekes módon kicsit kevésbé optimisták a bevételnövekedési várakozásokat illetően, mint 2014-ben. Külön fejezet foglalkozik a jelentésben Copernicus program már látható hatásaival is.

Kapcsolódó linkek: