Uncategorized

Felszínmozgások nyomában Romániában

A távérzékelési vállalkozásokat tömörítő európai nonprofit szervezet (European Association of Remote Sensing Companies, EARSC) az Európai Űrügynökség (ESA), az Európai Unió (EU), valamint azok Copernicus földmegfigyelési programja támogatásával nagy fába vágta a fejszéjét. A Sentinel Benefits Study (SeBS) címmel készülő tanulmányuk célja, hogy felmérjék és számszerűsítsék, milyen előnyöket nyújtanak kontinensünknek a Copernicus program Sentinel műholdjaitól származó adatok. Európa csupán mintegy 5 év leforgása alatt, 6 milliárd eurónyi befektetéssel felépített, működtet és továbbra is fejleszt egy a világon egyedülálló, jelentős részben műholdas alapokon nyugvó földmegfigyelési rendszert. A többféle technológiát használó Sentinel műholdak folyamatosan figyelik bolygónkat, a növényborítástól kezdve a levegő összetételén át a felszín mozgásáig számtalan különböző nézőpontú vizsgálatra adva lehetőséget. Ráadásul a bőséges és gazdag adatbázis mindenki számára szabadon, ingyenesen hozzáférhető.

A SeBS keretében a Sentinel adatok változatos alkalmazásairól egy sor esettanulmány készült és készül jelenleg is. Ezekből blogunkon a jövőben is szeretnénk néhány példát bemutatni. A sort kezdjük most egy olyannal, amelynek egyik főszereplője nem más, mint saját cégünk, a Geo-Sentinel Kft.

Románia változatos tájai, felszínformái, a Kárpátok hegyvonulata és Erdély hegyei szépségük mellett veszélyeket is rejtenek magukban. Ilyenek például a földrengések, a földcsuszamlások, a talajerózió, az árvizek. E természeti veszélyforrások mindegyike jelentős társadalmi és gazdasági károkat okozhat, így mérséklésük, megelőzésük fontos érdek. Keleti szomszédunknál a leggyakrabban előforduló környezeti katasztrófák a földcsuszamlásokhoz kötődnek. Ilyenkor a talaj, a sziklák vagy a törmelék váratlanul elmozdul, például földrengések vagy hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű eső hatására. A fenntartható földhasználati módok, az újraerdősítés, a talajvédelem és a hatékony földgazdálkodás csökkenthetik a földcsuszamlások gyakoriságát, miközben hozzájárulnak a természetes élőhelyek, a fontos infrastruktúra és az emberi életek védelméhez. Románia területének nem kevesebb mint 42%-án állnak fenn földcsuszamlás-veszélyt hordozó körülmények. A legsebezhetőbb régiókban a talaj üledékes ásványokban (agyag, márga) gazdag. A moldvai vagy erdélyi hegyvidékek lejtőnek mintegy fele földcsuszamlásokkal, sárfolyásokkal veszélyeztetett területnek számít, és a közelmúltban fordultak is elő ilyen természeti katasztrófák. Nemrég például 2 millió eurós költséggel újjá kellett építeni egy korábban EU-finanszírozással elkészült útszakaszt.

Szerencsére a műholdas adatok segíthetnek megérteni és megelőzni a kiterjedt földcsuszamlásokkal kapcsolatos problémákat. Itt jön képbe a Geo-Sentinel, amely hazai és nemzetközi kutatási és ipari projektekben már nagy gyakorlatot szerzett a felszínváltozások monitorozásának területén. A kínált szolgáltatások széles skálája a regionális tektonikai elemzésektől az egyedi infrastruktúrák mozgásvizsgálatáig terjed, a felhasznált korszerű módszerek között pedig szerepelnek a műholdas helymeghatározó (GNSS) és az apertúraszintézises műholdradar-interferometriás (InSAR) mérések is. A deformációvizsgálatok nem csak a természetes jelenségekbe, de az emberi tevékenység által előidézett folyamatokba is pontos betekintést engednek. Ilyenek például a bányászattal kapcsolatos tevékenységek, építési munkák, olaj-, gáz- és vízkitermelés stb. A Geo-Sentinel korábban elkészítette Magyarország első átfogó felszínmozgástérképét, Copernicus Sentinel-1 radarműholdas mérések elemzésével. Ahogy a műholdas megfigyelések, úgy természetesen a feldolgozásuk módszere sem ismer országhatárokat.

Romániában a közel két évtizede működő, kolozsvári székhelyű GeoSearch SRL fő profilja a geotechnika és az ezzel kapcsolatos szaktanácsadás. Tevékenységük körébe tartozik például a lejtőstabilitás elemzése is, ami kulcsfontosságú a földcsuszamlások okainak megértésében, a kockázatok csökkentésében, a katasztrófahelyzetek megelőzésében. Az ennek érdekében végzett helyszíni geotechnikai vizsgálatok előkészítéseben és költséghatékony vágrehajtásában jól tudják hasznosítani a műholdradar-interferometriás mozgásvizsgálatok eredményeit is. A közelmúltban a GeoSearch egy romániai bányavállalat megbízásából, a Kolozs megyei Mészkő (románul Cheia) település közelében végzett külszíni kitermeléssel összefüggésben arra kereste a választ, hogy a környékbeli felszínmozgások mennyiben függhetnek össze a bányászati tevékenységgel. A helyszíni mérések mellett nagy szerepe volt a Geo-Sentinel által elvégzett műholdradaros vizsgálatoknak is. Ezek segítettek átfogó módon elemezni és értelmezni a felszín deformációinak okait és történetét a területen. Mindezt a jövőbeli bányászati munkálatok megtervezésénél is figyelembe tudják majd venni.

A Tordától 8 km-re fekvő Mészkő (Cheia) település Románia térképén. (Kép: OpenTopoMap / GeoSearch)

Kapcsolódó linkek: