Uncategorized

Felszínmozgások Németországban

Hazánkban nemrég elkészítettük az ország első átfogó felszínmozgási adatbázisát, a Copernicus program Sentinel-1 műholdjaitól származó apertúraszintézises radarmérések interferometrikus feldolgozásával. Ugyanezt a munkát Németországban is elvégezték. Az eredmény egy precíz felszínmozgástérkép, amely most először teljes képet ad többek között a felszín alatti víz kitermelése, a bányászat, a gyors urbanizáció felszínt befolyásoló hatásairól. A felszínmozgások adott esetben kockázatot jelenthetnek mind városi környezetben, mind mezőgazdasági termelésre használt területeken. A hosszú időtávon fennmaradó, jelentősebb sebességű felszínmozgások akár épületek, utak, hidak, gátak és más infrastruktúra-elemek sérüléséhez vezethetnek. A süllyedések és emelkedések továbbá hatással lehetnek arra, hogy a felszíni víz merre folyik és hol gyűlik össze. Mindezeknek vitathatatlan gazdasági és társadalmi jelentősége van.

Németország felszínmozgási térképe 2014 és 2018 között, a műholdak felszálló (délről észak felé tartó) pályaszakaszain gyűjtött Sentinel-1 adatok alapján. A színskálának megfelelően a zöld foltok stabilitást, a pirosak a műholdirányú távolság növekedését (általában felszínsüllyedést), a kékek távolságcsökkenést (emelkedést) jeleznek. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2014–2018 / feldolgozás: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 2020)

Városfejlesztési projektek és kockázatelemzések szempontjából alapvető információt nyújt a felszínmozgás ismerete. Hagyományosan ezt földi geodéziai módszerekkel igyekeznek felmérni. Az űrből végzett műholdradar-interferometriás megfigyelések azonban sok esetben hatékonyabb, olcsóbb, nagyobb területet átfogó, egységes és precíz megoldást kínálnak. A Copernicus program adatai ráadásul szabadon hozzáférhetők. A Sentinel-1 műholdpáros tagjai 2014 (A) és 2016 óta (B) végzik méréseiket a Föld körüli pályáról. Ugyanarról a területről, azonos repülési irányban 6 naponta gyűjtenek adatokat. A mérések sorozatának speciális analízisével akár mm/éves nagyságrendű felszínmozgások is biztonsággal kimutathatók.

A Ruhr-vidéken feltűnő kiterjedt piros folt nagy területen tapasztalható süllyedésre utal. A Németország nyugati részén fekvő iparvidékre a külszíni lignitbányászat is jellemző. Ez együtt jár a talajvíz intenzív stzivattyúzásával, ami a talaj szerkezetének megváltozását, kompakcióját okozza. A környező kék foltok ezzek szemben felszínemelkedést jeleznek, azzal összefüggésben, hogy ott megszűnt a korábbi bányászati tevékenység, s most helyreáll az eredeti talajvízszint. A színskála az állandó szórópontú műholdradar-interferometrás (PSI) adatokból kapott, 2014 és 2019 között érvényes átlagos műholdirányú elmozdulási sebességet mutatja mm/év egységben. Itt a Sentinel-1 műholdak leszálló (északról délre tartó) pályaszakaszain gyűjtött adatokat dolgozták fel. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2014–2019 / feldolgozás: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 2020)

A szakemberek felismerhetik a felszínmozgásokat és felderíthetik kiváltó okaikat, még mielőtt „szabad szemmel” is nyilvánvalóvá válnának a gondok – és esetleg már késő lenne elhárítani a bekövetkező kárt.

Kapcsolódó linkek: