Uncategorized

Hatezren egy utcában

Nagyvárosi lakótelepeken természetesen ez nem nagy szám (a szó szoros és átvitt értelmében sem), egy községben azonban, ahol mindössze egyetlen utca van, nem túl szokványos. A Lengyelország déli részén, a Kis-lengyelországi vajdaságban, azon belül is Krakkó megyében, a megyeszékhelytől 29 km-re északnyugatra található Sułoszowa községben a fő (és az egyedüli) utca mintegy 9 km hosszú. A település lélekszáma megközelíti a 6000 főt, akiknek a házai tehát mind az utca két átellenes oldalán sorakoznak.

A műholdfelvételek tanúsága szerint a környék mezőgazdasági parcelláinak a kialakítása is különleges, igazodva a település szerkezetéhez. A házakhoz tartozó nadrágszíjparcellákat ugyanis a domborzatot követve, de lényegében a község főutcájára merőlegesen alakították ki. Alább két, egyaránt 2023. május 27-én készített műholdképet mutatunk be az európai Copernicus földmegfigyelési program kétféle űreszközétől, egy radaros elven működő Sentinel-1, valamint egy látható és infravörös hullámhosszakon érzékeny optikai Sentinel-2 műhold „terméséből”. Az utóbbi – a csúszkás összehasonlító megjelenítésben felül látható – műholdkép a valódi színeket adja vissza.

Lengyelország egyik leghosszabb főutcája és Sułoszowa község környéke optikai és radaros műholdképeken. (Képek: módosított Copernicus Sentinel adatok 2023 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

Kapcsolódó link: