Uncategorized

Befagyó Balaton, színesben

Ezen a télen még nem volt tartósan olyan alacsony a hőmérséklet, hogy a Balaton felszínén korcsolyázásra alkalmas vastagságú jég keletkezzen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne fagyott volna be a tó vize, akár nagyobb kiterjedésű felületeken. Az illetékesek azonban nem győzik hangsúlyozni, hogy senki ne menjen a vékony jégre, hiszen az könnyen beszakadhat.

A Balatonról most egy olyan műholdas képet mutatunk, amelyet a Copernicus program Sentinel-1 radaros műholdjaival készült felvételek kombinálásával állítottunk elő. Három januári radaros amplitúdóképet használtunk fel, ezek 9-én, 21-én és 27-én készültek. Maguk a műholdradaros amplitúdóképek szürke skálásak, és a felszín radarvisszaverő képességét ábrázolják: ahol fekete színt látunk, onnan egyáltalán nem verődik vissza radarjel a műhold irányába. A Sentinel-1 műholdak ugyanis nem függőlegesen lefelé, hanem némileg oldalirányban bocsátják le a radarhullámokat, miközben elrepülnek a felszín felett. Ilyenek sötét foltok például a sík vízfelületek. Ezzel szemben erős radarvisszhangot produkálnak, s így az amplitúdóképen fényes pontokként jelennek meg például az épületek, egyes tereptárgyak.

Hogyan lett színes a kombinált Sentinel-1 radarkép? A különböző felvételi dátumokhoz eltérő alapszíneket (vörös, zöld és kék) társítottunk. Így azokon a helyeken, ahol mindhárom januári időpontban hasonlóan erős volt a műhold irányába visszaszórt radarjel, ott a megfelelő képpont színe fehér. Ahol viszont élénk színeket látunk, az az időbeli változásra utal.

A Balaton 2019 januárjában, három Sentinel-1 radarkép színes kombinációjával. A vörös színhez a január 9-én, a zöldhöz a január 21-én, a kékhez pedig a január 27-én készült felvételeket használtuk fel. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2019 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

A Balaton keleti medencéjében például január elejére vékony, nem egybefüggő jégréteg alakult ki. Ahol a jégfelszín nem tükörsima, hanem töredezett, onnan a műhold némi radarvisszhangot detektál, erre utalnak a piros színű foltok a Balatonon (emlékeztetőül: a piros színt a január 9-én készült képhez rendeltük). A tó területét mégis inkább a kék szín uralja. S valóban, a hónap utolsó hetére egyre nagyobb felületen jelent meg a jégborítás, különösen a partok mentén, a sekélyebb vizek fölött. Nem véletlen, hogy a kék szín leginkább a tó déli partja mentén jellemző, a töredezett, repedezett, feltorlódott jégnek köszönhetően. Ugyancsak feltűnően kék a Kis-Balaton területe, vagyis onnan is erősebb volt a radarjelek visszaverődése január 27-én.

A fenti kép kinagyított részlete a Balaton keleti medencéjét mutatja. Alul középen feltűnnek Siófok épületei (fehérrel), a bal alsó sarokban a Tihanyi-félsziget. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2019 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

Kapcsolódó link: