Uncategorized

Vízminőség és Sentinel

A tavak, tározók és a tengerek part menti szakaszai alapvető állomások a víz körforgásában. Állapotuk, vízminőségük naprakész ismerete ökológiai, gazdasági szempontból, valamint a közelükben élő emberek életminősége szempontjából is nagyon fontos. A tavakból és víztározókból származik ivóvizünk egy része. A vizeket sportolásra, kikapcsolódásra, közlekedésre is használjuk.

Az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési programja által támogatott EOMORES projekt feladata megbízható, fenntartható és teljesen automatizált vízminőségi információs rendszer kialakítása, amelyet aztán az állampolgárok, a hatóságok és üzleti vállalkozások is hasznosíthatnak. A rendszer egyik alapját a Copernicus program Sentinel műholdjai által távérzékeléssel gyűjtött adatok jelentik.

A vízminőséget hagyományos módon mintavételezéssel és a vízminták laboratóriumi elemzésével követik nyomon. Ennek az eljárásnak azonban számos hátránya van. A helyszíni mintavétel időigényes, az analízis költséges. A méréseknek sem az időbeli, sem a térbeli felbontása nem elegendően jó, hogy a vízminőség változásait pontosan követni lehessen velük. A Copernicus program szabadon hozzáférhető, szolgálatszerűen biztosított, megbízható és hosszú időtávon is rendelkezésre álló műholdas adatai szinte kínálják magukat a vízminőség-monitorozó alkalmazáshoz.

Az EOMORES projektben három fő forrásból érkező információt használnak fel. Az egyik a műholdakkal nyert adathalmaz, a másik a helyszíni elemzés, amelynek során kiválasztott pontokon akár napjában több alkalommal is végeznek méréseket, szinte folyamatos adatsorokat állítva elő. A különböző adatforrások egységes kezelését ökológiai modellezéssel oldják meg, amellyel szimulálni tudják a vízminőség változását három dimenzióban és az idő függvényében is. Így például előre tudják jelezni az algavirágzást vagy a habképződést. Az adatok komplex elemzésével és modellezésével a remények szerint a vízügyi hatóságok igényeinek megfelelő operatív szolgáltatást tudnak majd nyújtani.

A Sentinel-2B műhold legelső képeinek egyike az Adriai-tenger partvidékéről, Albániában a Karavastai-öbölről és környékéről készült tavaly ilyentájt, 2017. március 15-én. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2017 / ESA)

A projekt egyelőre a munkát megalapozó első évén van túl. Az év folyamán hat európai országban (Olaszország, Litvánia, Észtország, Finnország, Nagy-Britannia és Hollandia) területén végeztek helyszíni mérési kampányokat, ökológiai és vízügyi szempontból változatos területeken.

Kapcsolódó linkek: