Uncategorized

Budapestek és Budák

Hát nem csak egy van ezekből? Nem, az Egyesült Államokban például több is található ilyen nevű településekből. Most tehát nem Magyarország fővárosát mutatjuk be felülnézetből, Sentinel-2 műholdfelvételek segítségével, hanem a tengerentúli névrokonait. A „mi Budapestünk” persze többször szerepelt már itt a Sentinel blogon, például a radaros Sentinel-1 adatokon alapuló mozgásvizsgálati eredmények kapcsán, vagy a 2017. januári dunai jégzajlás alkalmával.

Az Amerikai Egyesült Államokban két Budapest és két Buda nevű település (vagy településrész) található a térképeken. (Pest egy sem, ami talán érthető, ha emlékeztetünk a pest szó angol jelentésére, ami kártevő vagy pestis – nyilván senki sem szeretne ilyen helyen lakni.) Az itt bemutatott Sentinel-2 műholdképek mind 2018 novemberében készültek, hamis színezéssel, ami kiemeli a felszín egyes tulajdonságait. A képrészletek szélessége a valóságban kb. 14 km-nek felel meg.

Aki nagy „amerikai Budapestekre” számít, az bizonyára csalódni fog. Az egyik a Georgia állambeli Haralson megyében található, és csupán néhány házból áll. A Sentinel-2 műholdképek 10 m-es felszíni felbontása mellett nem is igen lehet ezeket jól kivenni. Az apró település két néhány ezres lélekszámú kisváros, nyugati irányban Tallapoosa, keletre Bremen (hm, egy másik európai nagyvároséhoz hasonló név!) között félúton fekszik.

Budapest (Georgia, USA) és környéke. A település kis mérete miatt nem igazán vehető ki a 2018. november 21-én készült Sentinel-2 műholdképen. A környező erdős területek zöldek, a tavak sötétkékek. A kopárabb felszíndarabok és szántóföldek barnás árnyalatúak. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2018 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

A másik, a Missouri állam Ripley megyéjében található Budapest valójában még jelentéktelenebb. Egy elnéptelenedett településrészt takar, amelynek fénykorában, épp egy évszázaddal ezelőtt postahivatal is működött.

Középen a „láthatatlan” Budapest (Missouri, USA) egy 2018. november 22-én készült Sentinel-2 műholdképen. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2018 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

Hogy mégis elkerüljük a teljes csalódást, az amerikai Budák egy kicsit jelentősebbek. A Texas állam közepén, Hays megyében fekvő Buda például egy több ezres kisváros, a közeli főváros, Austin agglomerációjának része, ahonnan az 1980-as évektől kezdve sokan költöztek ide.

Buda (Texas, USA) a Sentinel-2 műhold 2018. november 26-án készült, hamis színezésű képén. Feltűnőek a települést délnyugat–északkeleti irányban átszelő, az állam fővárosába vezető 35-ös főút két oldalán a labirintusszerűen kanyargó utcákban épült házak és nyaralók. A bal oldalon látható, világos színű tájsebek az itteni cementgyárat alapanyaggal ellátó külszíni mészkőbányák. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2018 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)

A másik, sokkal északabbra fekvő, 1854-ben alapított Buda (Illinois állam, Bureau megye) már jóval kisebb, néhány száz lakosú falu – de méretében még így is lefőzi a két amerikai Budapestet.

Buda (Illinois, USA), 2018. november 22-én. A falu bal oldalt középtájt látható a Sentinel-2 műholdképen, amelyen a hamis színezés türkizzel emeli ki a hóborítást. A környező tájra jellemzőek a négyzet alakú, észak–déli és kelet–nyugati irányú határokkal rendelkező mezőgazdasági táblák. (Kép: módosított Copernicus Sentinel adatok 2018 / Sentinel Hub / Geo-Sentinel)