Uncategorized

Első helyezés a Technológia Transzfer Versenyen

A Technológia Transzfer Versenyt a Design Terminál által működtetett ESA Technology Broker program keretében rendezték meg, hogy összekapcsolják az űripart bármely más ipari vagy szolgáltató szektorral. A versenynek két célja volt, egyrészt az űrtechnológiák nem űriparban való alkalmazásának támogatása, másrészt pedig az, hogy a vállalatokat arra ösztönözzék, hogy technológiai igényeiket az űrszektor számára kifejlesztett know-how segítségével oldják meg. A benyújtott pályázatok megvalósítása nem volt a felhívás része, a felhívás az űrtechnológiák új iparágakban való alkalmazására vonatkozó ötletelés beindítására irányult. A beadott projektjavaslatoktól azt várták, hogy olyan technológiatranszfert hozzanak létre, amely a következők egyikét használja fel: az ESA Űrszabadalmak Adatbázisából (ESA Space Patents Database) származó szabadalom vagy az Európai Űrszoftvertár (European Space Software Repository) szoftvere.

Farkas Péter, a Geo-Sentinel ügyvezető igazgatója részt vett ezen a versenyen, és a Fast Indoor Navigation and Direction (FIND) ötletével első díjat nyert. A javasolt megoldás egy alkalmazásprogramozási felület (API), amely integrálható lenne pl. bevásárlóközpontok, repülőterek, vidámparkok, kórházak, konferenciák mobilalkalmazásaiba. Ezen megoldás segítségével hatékonyabb beltéri navigációt biztosíthatnánk GNSS jelek segítségével, amihez nem kellene egyéb – pl. Wi-Fi, Bluetooth technológiát alkalmazó – eszközök telepítése. A GNSS jelek beltéri használata problémájának megoldása zökkenőmentessé tenné a beltér és kültér közötti átmenetet is, mivel nem kellene váltani a navigációs jelek szolgáltatói között. Ez a komplex, integrált megoldás számos interfész technológiai hátterét képezhetné, akár kiterjesztett valóság, vagy a környezet digitális másolata segítségével. A felhasználók többek között hatékonyabban találhatnák meg a parkolóhelyeiket, a keresett üzleteket, vagy a kaput, ahol fel kell szállniuk az induló járatukra.

A javasolt FIND szolgáltatás két különböző ESA szabadalmat használ: az első egy gépi tanulási algoritmust alkalmaz a helymeghatározás pontosságának javítására, a Position, Velocity, Time (PVT) megoldás elemzésével. A második egy olyan módszer, amely megbecsüli a közös kompozit csatornát, hogy nagy pontossággal szinkronizálja az időt az egyes vevők között beltéren is.

A Technológia Transzfer Verseny díjazottjainak csoportképe. A második helyezett Dudás Márk és Lipovics Dániel, a harmadik helyezett Kovács Marcell és Kertész Bence lett. (Kép: Design Terminal)

 


 

First place in a Technology Transfer Competition

The Technology Transfer Competition was organised within the framework of the ESA Technology Broker program operated by Design Terminal to connect the space industry with any other sector. The competition had two goals, first, to support the use of space technologies in non-space industries and second, to encourage companies to address their technological needs by using know-how developed for the space sector. Submitted proposals were not requested to be realised, the competition was aimed at endorsing an idea on the application of space technologies in new industries. The project proposal was expected to establish a technology transfer that makes use of one of the following: a patent from the ESA Space Patents Database or a software from the European Space Software Repository.

Péter Farkas, the managing director of Geo-Sentinel participated in this competition and won the first prize with the idea called Fast Indoor Navigation and Direction (FIND). The proposed solution is an application programming interface (API) that could be integrated in the smartphone applications of e.g. shopping centres, airports, theme parks, hospitals, conferences, to provide effective navigation using GNSS signals, that would not require the installation of anchor devices – using e.g. Wi-Fi, Bluetooth – for indoor navigation. Solving the problem of using GNSS signals indoors would also make the transition between indoors and outdoors smooth, as there is no need to change between providers of navigation signals. This complex, integrated solution would create a technological backbone for many interfaces, e.g. one that could use augmented reality, or a digital twin of the environment. The users could find their parking spaces, the shops they are looking for, the gate where they have to board their flight, among many other things, more efficiently.

The proposed FIND service uses two different ESA patents: the first one exploits a machine learning algorithm to improve the accuracy of the positioning, by means of analysis of the Position, Velocity, Time (PVT) solution. The second one is a method that estimates the joint composite channel to synchronize time among receivers in indoor conditions.